Medlemskategorier/kontingentsatser:

 

Vi har nå følgende type medlemskategorier/kontingentsatser:

  • Standard medlem
  • Standard medlem med årslisens
  • Junior medlem
  • i – medlem

Kontingentsatser

Standard medlem
Gjelder de aller fleste medlemmene i klubben.

Standard medlem med årslisens
Gjelder medlemmer som fyller ett eller flere kriterier som utløser lisens. Kriteriene er: a. Spiller 1. eller 2. divisjon i seriemesterskapet. b. Spiller finale i NM par c. Spiller finale i NM for klubblag.

Juniormedlem
Alle medlemmer <26 år. Juniorer er fritatt fra lisens selv om de fyller ett eller flere av kriteriene i listen under "standard medlem med årslisens". Juniorer skal stå som juniormedlemmer selv om de er nye medlemmer og således kunne tenkes å stå som i-medlemmer. En spiller er junior til og med 31. desember det året spilleren fyller 25 år. 

i-medlem
Introduksjonsmedlemskap. Brukes i spillerens første år (det året han/hun går på kurs) og påfølgende år.

Grunnleggende regler for medlemskap

 

  • Alle som spiller 3 eller flere klubbkvelder i løpet av kalenderåret skal stå som medlem av klubben
  • Alle som ønsker å spille en turnering med krets - eller forbundspoeng skal stå som medlem av en klubb
  • Spillere må være medlem av den klubben/kretsen de representerer

 

 

Vi anbefaler klubbene å kopiere NBFs rutiner knyttet til endring av medlemskap. I de fleste lag og foreninger er det slik at man er medlem til man faktisk melder seg ut. Altså burde klubbene sette en frist, for eksempel 1. oktober, for utmelding av klubben. Slik blir det også enklere for klubbens administrator å overholde fristen til NBF. Vår erfaring er at klare frister ofte letter det frivillige arbeidet.