Organisasjonsdagene 2010

Årets Organisasjonsdager ble avholdt på Gardermoen 17.-18. april.

Det var hele 60 påmeldte deltakere, men nær 1/3 ble askefaste i vest og nord. Drøyt 40 deltakere kom seg heldigvis til Gardermoen og deltok i rekrutteringsseminar og turneringslederkurs.

Materiell fra rekrutteringsseminaret finner du her.
Materiell fra TL-kurset finner du her.

Organisasjonsdagene 2010