Klart for Organisasjonsdagene 2009

Rundt 40 personer alt i alt samles på Gardermoen til NBF Organisasjonsdager 2009. Klart færre deltakere enn hva vi hadde i fjor. Her er listen over deltakere på årets Organisasjonsdager.
Siste skudd på stammen i NBFs administrasjon Marianne Harding kommer på Organisasjonsdagene. Her kan du lese mer om hvorfor Marianne mener at du bør være på Gardermoen 17. - 19. april.

Klart for Organisasjonsdagene 2009

Som nyansatt i NBF, med ansvarsområde rekruttering og opplæring, håper jeg å komme i snakk med så mange som mulig, fra alle kanter av landet. Hva er den viktigste oppgaven i ditt distrikt? Og hvordan kan vi gå løs på oppgavene? Ulike distrikt krever ulike tiltak, og dere vet best hva som trengs i ditt distrikt, og kan fortelle hvordan jeg kan bidra. For å kunne gjøre en best mulig jobb er jeg avhengig av tett kommunikasjon med ressurspersoner i klubber og kretser. Sammen kan vi øke oppslutningen om norsk bridge.
Jeg skal være den første til å innrømme at navnet NBF-organisasjonsdager ikke først og fremst gir assosiasjoner til full fres og stormende jubel. Men navnet skjemmer ingen, og rammene for helgen gir mange muligheter. Det vil bli flere parallelle bolker, slik at alle kan velge de temaene en er mest interessert i, og velge bort de som ikke passer. Noe av det som kommer til å bli tatt opp på Gardermoen:

  • Her blir det nye fellesnordiske opplæringsmateriellet presentert
  • Vi ser på mulighetene og planene for nettbasert opplæring
  • Det blir praktisk opplæring i bruk av SparTi
  • Den nye bridgelærerutdanningen presenteres
  • Workshop i klubbkultur og klubbstyrets oppgaver
  • Kretsens oppgaver og ansvar diskuteres
  • Turneringslederkurs med autorisasjon på klubbnivå
  • Diskusjon om hvordan en kan profilere klubben til medlemmene
  • Og, ikke minst: Rekrutterings- og opplæringsarbeidet i klubben er et sentralt tema.

Dette kan bli en arena for inspirasjon, utveksling av idéer og erfaringer, der vi former veien videre. Pluss at det blir veldig trivelig!