Viktig info angående eposter sendt til NBFs medlemmer

Forbundskontoret har i det siste fått flere klager fra medlemmer som mottar diverse eposter fra klubber, turneringsarrangører eller lignende.  

Viktig info angående eposter sendt til NBFs medlemmer

Hovedproblemet er at disse epostene sendes som "åpne" kopier, altså at alle mottakere er lagt inn i "Til-feltet". Vi oppfordrer (og beordrer) alle som vil sende ut info til medlemmer om sine arrangementer, klubbkvelder, sommerbridge eller turneringer å bruke blindkopi-feltet (bc). Dermed unngår man at epostadresser i ferdig listeform kan brukes til andre formål enn de er tiltenkt. Minn gjerne hele klubbstyret på dette. 

Merk at man med ny personvernlovgivning i verste fall kan risikere bøter om praksisen ikke bedre.

Nyhetsbrev fra Norsk Bridgeforbund sendes alltid ut anonymisert, og vi tilstreber alltid å gjøre det i andre sammenhenger med eposter til mange mottakere.