Vær/bli medlem av NBF også i 2021

I slutten av forrige uke sendte vi et brev til alle klubber hvor vi ba de om å sende et brev til alle sine medlemmer med oppfordring om medlemskap i klubben, kretsen og NBF også i 2021. Vi håper alle vil være med oss videre - selv om man kanskje ikke fikk mest ut av medlemskapet sitt i 2020. For å bøte på et kanskje magert fysisk spilletilbud i starten av året, så har vi masse aktiviteter planlagt på nett! 

Vær/bli medlem av NBF også i 2021

Kopi av brevet til klubbene (kopi til kretsene):

"Kjære klubbleder og -kasserer! 

Vi står nå ved slutten av et utfordrende år. Først og fremst i livet, men også for alle vi som elsker bridge har det vært utfordrende. Og for dere som gjør en stor jobb for klubben i deres hjerte har året vært ekstra utfordrende. Skiftende råd og regler, opp- og nedstenging, online bridge og smittevern har vært noen av stikkordene for hva som har preget året. Vi skulle så gjerne ønske at det i stedet handlet om bridge, rekruttering, klubbmesterskap og Bridge for Alle på Tenerife!

Men vi både håper og tror at 2021 bringer bedre tider. For at NBF sentralt, kretser og klubber skal vokse og fortsatt være et attraktivt aktivitetstilbud for bridgespillere trenger vi medlemmer. Og vi vet at i 2020 er det mange medlemmer som ikke følte de fikk mye ut av sitt medlemskap. Det gjør vi noe med i 2021 gjennom et stort aktivitetstilbud på nett frem til vanlig spilling forhåpentligvis blir normen igjen utover våren. Derfor håper vi sterkt at dere vil hjelpe oss og dere selv ved å kreve inn medlemskontingenten for 2021 fra alle som kan tenke seg å være medlem. Vi retter også en bønn til medlemmene om støtte gjennom et brev fra presidenten vedlagt, som dere kan sende direkte til alle deres medlemmer.

En ekstra oppfordring går til alle dere som har organisert tilbud på nett. Vi vet at det har deltatt en del der som ikke er medlem av NBF, men nå er kanskje tiden for å få de inn? Rett gjerne en forespørsel til disse om de ikke kunne tenke seg å være medlem? Jo flere vi er – jo sterkere står vi!

Hva vi håper dere kan hjelpe oss med:

  • Sende vedleggene; «Kjære medlem av NBF» - «For medlemmer 2021 – til utsending» - «Månedens medlemstilbud NBF» ut til alle klubbens medlemmer og gjerne dele de i sosiale media og på klubbens hjemmeside.
  • Oppfordre alle medlemmene til å være medlemmer også i 2021
  • Kreve inn medlemskontingent til NBF (kr 250) samt til din lokale krets (variable satser – se vedlegg Kontingentsatser 2021).
    I-medlemmer får ett ekstra år som I-medlemmer (2020 teller ikke).
  • Ikke kreve inn medlemskontingent til NBF for juniorer – disse må i 2021 betale direkte til NBF slik at vi kvalifiserer for nasjonale støtteordninger

Sliter klubben med økonomien?
Vi har allerede fått henvendelser fra noen av dere angående at klubben sliter. Det tar vi på det største alvor, og vi vil ikke miste noen av dere. Sammen skal vi klare å komme over kneika slik at dere kan fortsette med bridgespilling. Samtidig er det ingen enhetlig løsning som hjelper alle sammen. Derfor ønsker vi at dere tar kontakt med oss og forklarer litt om hvilke utfordringer dere står overfor, så skal vi forsøke å løse det etter beste evne. Det kan innebære alt fra utsettelse av innbetalinger, til støtte til prosjekt og frysing av medlemskap for en kortere periode. Vi er åpen for løsninger!

Vil dere få i gang spilling på nett?
Mange er allerede i gang, men internett har plass til flere! Om dere ønsker å få til klubbspilling eller turneringer på nett, så lar det seg løse. Ta kontakt med oss, så finner vi ut om BBO eller Realbridge er beste løsning og hvordan dere praktisk gjør det. Og ikke tro det er vanskelig, med litt trening klarer alle det. I NBF er vi innstilt på at flere klubber kommer til å ha både ordinær klubbspilling og et nettilbud i årene fremover – vi tror det gjør interessen enda større!

MVA-kompensasjon for regnskapsåret 2019
Mange av dere har søkt om MVA-kompensasjon for 2019, og gledelig nok kan vi fortelle at pengene allerede er på vei til dere. Vedlagt er en liste over tildeling til hver enkelt krets/klubb. Om du savner din klubb på listen oppfordrer vi deg til å søke neste år. Et par klubber fikk avslag på sin søknad, så om du har søkt og savner din klubb, ta kontakt med oss. Totalt sett fikk organisasjonen over 2 mill kroner – det kommer godt med i tøffe tider.

Krisepakke 3 for frivilligheten
Som dere vet har Kulturdepartementet krisepakker for frivillige organisasjoner. Det er ikke så mange bridgeklubber(-kretser) som har søkt om midler, men vi anbefaler dere å sjekke ut muligheten for å søke krisepakke 3 dersom dere har hatt tap i år. Denne går fortsatt tilbake til mars 2020, slik at det er lettere å oppfylle minstekravet om et tap på minimum 25 000 kr. Alle detaljer finner man på Lotteritilsynets hjemmesider: www.lottstift.no

Spørsmål eller behov for hjelp?
Vi er selvfølgelig tilgjengelig for dere – bare ring eller send oss en epost. Merk at NBFs administrasjon tar en fortjent juleferie i romjulen, så spør gjerne innen eller etter det.

God jul og et mye bedre nytt år!
På vegne av styret og administrasjonen i NBF vil jeg takke dere alle for en fabelaktig innsats i år! Aldri tidligere har jeg vært så stolt over å lede NBF enn i år – og det skyldes den utrolige jobben dere alle gjør på helt frivillig basis. Dere legger ned så mange timer for felleskapets interesser at det ikke kan måles på noen fornuftig måte, og takken er ofte klaging og misnøye med at ikke alt er perfekt. Vel, for oss er alt perfekt og det hadde ikke vært noe NBF uten dere. TUSEN TUSEN TAKK!