Utlysning sportssjef i NBF

Etter nesten fem år i stillingen som sportssjef, gir Jon-Egil Furunes seg. NBF søker derfor etter ny sportssjef.

Utlysning sportssjef i NBF

Stilling ledig:
Sportssjef
Norsk Bridgeforbund (NBF) søker etter ny sportssjef. NBF ønsker en sportssjef som i samarbeid med landslagssjefene, kan utvikle landslagene våre ytterligere i tråd med Sportsplanen. Stillingen er en 10 % stilling på årsbasis og vil kunne medføre noe reising til internasjonale mesterskap.

Sportssjefen vil være øverste leder for de norske landslagene – for øyeblikket stiller Norge landslag i 8 forskjellige klasser. Det er 4 «voksenklasser» – åpen, damer, veteran og mix – der NBF foretar uttak av lag i åpen og damer mens det arrangeres kvalifisering for å ta ut lag i veteran og mix. Vi har nå en sportsplan som er 4-5 år gammel, som det vil være hensiktsmessig å ta en gjennomgang av i nær framtid. Ny sportssjef i samarbeid med landslagssjefene i åpen og damer, vil få ansvar for revisjon av Sportsplanen.

Norge stiller lag i ungdomsklassene U26, U21, U26 jenter og U16 i internasjonale mesterskap. På ungdomssiden vil det være to hovedutfordringer:
1. Utvikle spillere til konkurranse-/turneringsspillere => landslagsspillere.
2. Utdanne/skolere trenere.
Sportssjefen vil ha ansvar for å lede arbeidet med en spillerutviklingsplan og trenerutdanning, i samarbeid med landslagssjefene i ungdomsklassene og Vetle Faag bridgefaglig ansvarlig i Programfaget Toppidrett bridge i vgs.

NBF søker etter en person med erfaring fra konkurransebridge på høyere nivå. God innsikt i – og erfaring med lagbridge vil være en fordel. Vedkommende må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Sportssjefen tilsettes – og lønnes i en 10 % stilling på årsbasis. Utøvelse av stillingen vil kreve noe deltakelse i internasjonale mesterskap. Dette betraktes som en form for «bonus», og sportssjefen vil ikke kunne regne time mot time i arbeidsregnskapet sitt. Sportssjefen har selvsagt fri reise, enkeltrom på hotell og diett på samme nivå som de andre lederne i åpen klasse og dameklassen, eller enkeltrom med full pensjon i ungdomsmesterskapene. Sportssjefen svarer til styret sportslig og til generalsekretæren administrativt.
Søknad sammen med eventuelle relevante attester sendes til bridge@bridge.no innen 25. juli 2021.