Toppidrett Bridge - skolefag

Fredag 27. august starter det nye faget Toppidrett Bridge 1. Det er et fag for videregående elever som ønsker å satse på bridge. Faget blir undervist fra Jåttå vgs i Rogaland, men elevene er spredt utover hele Norge. Store deler av undervisningen vil derfor foregå på Teams og Realbridge. 

Toppidrett Bridge - skolefag

Det blir første gang det undervises i Toppidrett Bridge i skolen. Faget i år vil være Toppidrett Bridge 1, mens neste år vil det være mulighet for Toppidrett Bridge 2, og året etter blir det Toppidrett Bridge 3. Læreren i faget er Vetle Faag som er lektor på idrettsfag. Han er også stormester i bridge, og kan derfor lære elevene mye. I tillegg til bridge skal elevene også lære om andre viktige temaer som påvirker en bridgespiller under turneringer. Dette er blant annet kosthold, media og trening og restitusjon. 

Faglærer Toppidrett Bridge: Vetle Faag

Faget er et femtimers fag, som betyr at det skal være fem skoletimer (45min) i uka. Opplegget blir delt i tre deler, hvor en time går til oppgaveløsing, enten individuelt eller i grupper, to timer går til undervisning og spilling sammen, mens de to siste timene går til spilling i turneringer og samlinger. Turneringene og samlingene er ofte utenfor skoletiden, og de kan derfor avspasere i skoletiden. Fellesundervisningen foregår på fredager fra 14-15.30. I tillegg til at Vetle Faag vil undervise kommer det også til å være gjesteforelesere som kommer og holder forelesninger. Eksempler på gjesteforelesere som skal være med er Boye Brogeland og Sven-Olai Høyland. 

Selv om undervisningen hovedsakelig vil foregå over nett, er det også planlagt å ha noen samlinger for klassen. Den første samlingen vil bli i Trondheim i oktober i forbindelse med NM jr. 

Det er både Europamestere og en verdensmester med i klassen, og flere landslagsspillere som kan utvikle seg mye ved mulighetene de får via faget. I tillegg er det flere yngre spillere som kan komme inn på landslag senere og hevde seg i toppen av flere turneringer. Det lover derfor godt for juniormiljøet i Norge at vi har fått muligheten til å ha et slikt fag. 

Det vil være 13 elever som følger faget, hvor noen tar det som en del av undervisningen på skolen, mens andre tar det som privatist, altså at de må ta eksamen for å få karakter. 

Her er et par av elevene som skal ta faget:

For mer informasjon: www.bridge.no/Laer-bridge/Toppidrett-Bridge-vgs