Toppidrett Bridge programfag på videregående skole

Fra og med høsten 2021 kan elever i den videregående skole velge programfaget Toppidrett bridge 1. 

Toppidrett Bridge programfag på videregående skole

Jåttå videregående skole

Det er Jåttå Videregående skole i Stavanger som tilbyr faget. Vetle Faag blir faglærer. Faag er stormester i bridge, og lektor med idrett påbygg. Faag vil få omtrent samme rolle som Simen Agdestein har hatt for sjakk ved NTG Bærum. 

Elever over hele landet kan ta faget

Undervisningen i faget blir lagt opp slik at elever nært Jåttå videregående skole kan ta faget fysisk ved skolen. Det tas også høyde for at elever ved andre videregående skoler over hele landet vil ønske å ta faget, og de kan gjøre det som desentraliserte elever. Det er lagt til rette for at elever fra helt andre steder av landet deltar som ordinære elever i nettundervisning, praktiske øvelser og turneringer. I praksis betyr det at elever fra hvor som helst i landet velge dette 5-timers programfaget.

De neste årene vil Toppidrett Bridge 2 og Toppidrett Bridge 3 bli lagt til som programfag.

En foreløpig kartlegging viser stor interesse for faget blant våre juniorer i U16/U21-miljøet. Vi gleder oss til å følge utviklingen til juniorene som tar faget.

Faglærer Toppidrett Bridge: Vetle Faag

Etter modell fra sjakk og fotball

Tarjei Eck Hansen har i samarbeid med Jan Muri ledet arbeidet med å få på plass faget. Eck-Hansen har brukt sin erfaring med å få til lignende fag for Topp-fotballen i Bodø/Glimt. Eck Hansen er styremedlem i NBF og avdelingsleder studiespesialisering ved Bodø VGS.

Elevene som tar Toppidrett bridge vil få karakter i faget. Med Norge helt i verdenstoppen i alle juniorklassene vil det være god sjanse for noen topp-plasseringer også på vitnemålet.

Her kan du lese mer om faget

Pressemelding

Les artikler i avisene