Tildeling av klubbstipend 2012

NBF har besluttet å tildele årets klubbstipend til følgende klubber:

  • kr 20.000 til Bergen Akademiske BK - Opplæringsmiljø for nye spillere og juniortreff
  • kr 10.000 til Lyngdal BK - Ungdomsklubb
  • kr 10.000 til Fløde BK - Kortklubb for barn og unge
Tildeling av klubbstipend 2012

Vi gratulerer vinnerne, og håper disse midlene kan være et viktig bidrag både for den enkelte klubb og for NBF som organisasjon i den videre utviklingen av tilbudet til gamle og nye bridgespillere.

Nærmere om klkubbstipend her.

Knut S. Brinchmann
generalsekretær