Tid for valgkomiteene å tre sammen

Alle kretser og klubber skal i henhold til vedtektene velge valg-komité på sine kretsting/årsmøter. Valgkomiteen har en særdeles viktig rolle med å finne nye medlemmer til styret for den kommende perioden.

Tid for valgkomiteene å tre sammen

Få et aktivt og arbeidende styre

Og kort forstått er det jo også slik at dersom man velger et dårlig styre – så får man også mindre gode opplevelser i krets/klubb. Derfor er valgkomiteens arbeid et av de viktigste arbeidene som skjer i krets/klubb – men det er dessverre ofte et arbeid som ikke vies nok oppmerksomhet. (I den videre teksten vises det til valgkomiteen i klubb, men tilsvarende gjelder for krets)

NBF anbefaler derfor allerede nå at valgkomiteen starter arbeidet med å utarbeide forslag til nytt styre på årsmøtet (som fortrinnsvis avholdes i februar). I klubbene skal det velges;

  • Leder
  • Nestleder
  • Kasserer
  • Det antall styremedlemmer som årsmøtet har vedtatt
  • Minst 2 medlemmer til valgkomité
  • Minst 1 revisor

For å være valgbar til verv må man ha fylt 15 år og være medlem av klubben.

Ønsker de eksisterende tillitsvalgte å fortsette?

Valgkomiteen bør starte med å spørre de sittende kandidatene om de ønsker å fortsette. Det er sjeldent heldig å gjøre for store utskiftninger på samme tid. Samtidig er ikke valgkomiteen bundet av svaret, så det er mulig å foreslå ny kandidat selv om eksisterende person ønsker å fortsette.

Når man har kartlagt i hvilke roller man trenger eller ønsker utskiftning, så bør valgkomiteen vurdere hvilke egenskaper man ønsker inn i styret. Dette kan gjerne gjøres i samråd med de som ønsker å fortsette – kanskje det er en spesifikk egenskap man savner i styret?

Sonderinger

Når det er gjort bør man starte sonderingen etter aktuelle kandidater. I samtale med kandidaten er det best at valgkomiteen fokuserer på hva man mener kandidaten kan tilføre styret, og hvorfor dette er viktige erfaringer/egenskaper for det man ønsker å utrette i kommende sesong. Noen valgkomiteer presiserer at det er lite jobb for å friste kandidaten til å si ja, men det mener vi er feil tilnærming, for hvis man går inn med innstillingen at det er nesten ingen jobb, så blir nesten ingenting gjort. Da er det bedre å løfte fram hvordan man kan bidra til å gennomføre gode tiltak for bridgen.
Vi er av den klare oppfatning at det å bli spurt om å sitte i klubbens styre er en ære, og at man kun med særlig tungtveiende grunner bør takke nei. Spør valgkomiteen deg, så er det fordi de mener at du er den beste til å føre klubben videre!

Vanskelig å finne kandidater?

Dersom valgkomiteen sliter med å finne kandidater, så kan det være en ide å ta opp dette på en klubbkveld før jul. Fortelle litt om hvilke roller man ikke finner kandidater til, og hvilke egenskaper man ønsker seg, for til slutt be om at folk melder seg. Veldig ofte er vi litt forsiktige med å stikke hodet frem – men på oppfordring har de aller fleste av oss et stort ønske om å bidra.

Dersom det er mulig, så bør man i styret også forsøke å ha kjønnsbalanse. Aldersbalanse kan også vurderes.
Valgkomiteen har taushetsplikt om de forhold som fremkommer i sitt arbeid. Når valgkomiteen er ferdig med sitt arbeid legger de frem forslag til årsmøtet i tråd med klubbens vedtekter.

Mer info?

NBFs styre har vedtatt en veileder for NBFs valgkomité, valgt av Bridgetinget. Denne er mer detaljert og tilpasset, men kan være en god veileder også på krets- og klubbnivå. 

Lykke til og godt valg!