Støtteturnering for jordskjelvofrene

Det tyrkiske bridgeforbundet sammen med WBF, EBL og BBO arrangerer de to neste helgene støtteturneringer for de snart 50 000 døde i jordskjelvene i Türkiye og Syria.  

Støtteturnering for jordskjelvofrene

Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta i turneringene som kun koster 5BB$ og hvor overskuddet tilfaller lokale hjelpeorganisasjoner. 

Info om hvordan man deltar finnes i flyer.