Stillingsutlysning - prosjektleder Norsk Skolebridge

Norsk Bridgeforbund søker etter prosjektleder til å lede Norsk Skolebridge de neste to årene. Gjennom Norsk Skolebridge skal 10 000 6. klassinger få bridgeundervisning i skolen og prosjektet er finansiert med tre millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB. 

Stillingsutlysning - prosjektleder Norsk Skolebridge

Nøkkelinfo:

 • Arbeidsgiver: Norsk Bridgeforbund
 • Stillingstittel: Prosjektleder
 • Søknadsfrist: 12. januar 2023
 • Ansettelsesform: 2-årig prosjektstilling

Om stillingen:

Vil du gjøre en forskjell i barns liv ved å skape et fritidstilbud som inkluderer alle, motarbeider sosial ekskludering og som bidrar til mestring, bedre samarbeid og lærer barna problemløsing i praksis?

Norsk Bridgeforbund søker prosjektleder til Norsk Skolebridge som skal etableres i 2023.

Prosjektleder vil ha ansvaret for etablering av Norsk Skolebridge i hele landet. Oppgaven vil kreve sterk mobilisering av frivillige miljø og bred intern koordinering.

Vi søker deg med relevant høyere utdanning, som kan vise til gode resultat i utdanning og i arbeid. Vi er ute deg med enten bred pedagogisk erfaring, som har bidratt til og kan vise til resultater i prosess med etablering av fritidstilbud for unge, eller som har erfaring innen prosjekt-/prosessledelse.

Det er viktig at du har evne til å omsette strategiske mål til konkrete aktiviteter og resultat, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Norsk Bridgeforbund har kontorer på Ullevål Stadion, men siden stillingen krever utpreget reisevirksomhet kan arbeidssted diskuteres.

Mulighet for forlengelse dersom prosjektet lykkes og får videre finansiering. Prosjektet blir støttet av Sparebankstiftelsen DNB i 2023-2024.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for framdrift i prosjektet Norsk Skolebridge, der 10 000 sjetteklassinger i løpet av en 3-årsperiode skal få en introduksjon til bridge
 • Overordnet ansvar for at det etableres et fritidstilbud med bridge for barn i forlengelsen av skoledagen på 25 steder spredt over hele landet
 • Detaljplanlegge gjennomføringen av prosjektet Norsk Skolebridge
 • Kartlegge egnede steder for oppstart av Norsk Skolebridge
 • Rekruttere og lede regionsledere i Norsk Skolebridge
 • Håndtere første kontakt med skoler som skal være med
 • Internopplæring i organisasjonen, spesielt å lage gode opplegg for opplæring av frivillige som skal innrulleres i prosjektet
 • Utvikle nytt undervisningsmateriell til bridgeopplæring av barn
 • Oppfølging av forskningsprosjektet Norsk Skolebridge er en del av
 • Mediekontakt Norsk Skolebridge. Sørge for publisitet nasjonalt og lokalt.
 • Vedlikehold av nettside for Norsk Skolebridge
 • Lage rutiner som sikrer trygge forhold for barn i Norsk Skolebridge, og at personopplysninger og bilder blir håndtert på en sikker måte
 • Økonomistyring i prosjektet
 • Sikre videre finansiering av prosjektet
 • Ansvar for at prosjektet får ønsket utvikling
 • Rapportering til Norsk Bridgeforbunds styre

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring i prosjektledelse
 • Gode pedagogiske evner
 • Flytende i norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Har kjennskap til spillet bridge

Personlige egenskaper:

Personen vi søker er flink med folk og god til å motivere. Du har erfaring fra frivilligheten, og vet hvordan en frivillig organisasjon drives. Erfaring med drift av fritidstilbud for barn er en fordel.

Du jobber strukturert, og har en indre driv til å søke framgang i det du jobber med. Du er driftig, fleksibel, og innstilt på reisevirksomhet. Du er svært selvgående og god til å finne løsninger.

Det er viktig at du har sterk formidlingsevne skriftlig og muntlig, og aktivt bruker dine relasjonelle egenskaper til å skape positive prosesser og samarbeid.

Vi tilbyr:

Stilling: 2-årig prosjektstilling. Vi kan tilby konkurransedyktige vilkår, 7% OTP-avtale og gode forsikringsordninger. 

Delvis mulighet for hjemmekontor.

Om arbeidsgiveren:

Norsk Bridgeforbund er den øverste myndigheten for den organiserte bridgesporten i Norge. Forbundet består av rett i underkant av 300 medlemsklubber i 24 kretser og rundt 8500 medlemmer. NBF er helt i verdenstoppen med bronse i sist VM og EM og har juniorer helt i verdenstoppen. Forbundet står i dag utenfor Norges Idrettsforbund, men har likevel en solid økonomi som muliggjør utvikling. Forbundskontoret er lokalisert på Ullevål Stadion. Administrasjonen består av ca. 5 årsverk.

Spørsmål om stillingen:

Spørsmål om innholdet i arbeidet kan rettes til Kurt Ove Thomassen, tlf 90 66 60 41 og epost: kurtove@hotmail.com
Andre spørsmål om stillingen kan rettes til NBFs generalsekretær Allan Livgård, tlf 99 04 02 05 og epost: allan.livgard@bridge.no (merk at generalsekretæren er i pappaperm, så send gjerne SMS og avtal tidspunkt)

Søknad og CV kan sendes til allan.livgard@bridge.no. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.