Spørreundersøkelse klubber

NBF har i dag sendt ut en spørreundersøkelse til alle klubbledere. 

Spørreundersøkelse klubber

Målet med undersøkelsen er å samle informasjon om hvordan det står til i våre klubber vedrørende økonomi, spilling, kontakt med medlemmer og hva de ser for seg skjer fremover. Basert på svarene kan vi målrette og tilpasse arbeidet NBF skal gjøre fremover slik at vi kan komme styrket ut av situasjonen. 

Vi håper alle klubbledere kan ta seg tid til å svare innen tirsdag 12. mai. 

Er du klubbleder og ikke har mottatt invitasjon?
Send oss en epost til bridge@bridge.no, så sender vi deg lenke til undersøkelsen. 

Er du klubbleder og ikke har tid til å svare?
Send gjerne eposten med invitasjon videre til noen andre i klubben som kan svare. Eller gi oss beskjed om å sende lenken til noen.

Er spørreundersøkelsen anonym?
Nei, vi ønsker å knytte klubben mot dine svar. Men svarene i undersøkelen som kan knyttes til klubben vil kun bli delt med NBFs styret og administrasjon, samt kretsledere. 
Vil du svare noe som du mener bør unnholdes offentlighet i større grad, så send det direkte til generalsekretær Allan Livgård på allan.livgard (a) bridge (dot) no