SparTi - datautveksling

Utfasingen av SparTi starter nå.

Import av alle data fra vår nåværende database skjer kommende helg. Det innebærer at datautveksling fra SparTi opphører; siste import av datapakker skjer om morgenen fredag 2. september.

SparTi - datautveksling

Medlemsadminitrasjon skjer heretter på http://klubb.bridge.no. Alle klubber fikk brukernavn og passord i brev datert 13.9.10. Klubbadministratorer som ikke finner sitt brukernavn og passord rekvirerer dette ved å sende E-post til harald.berre.skjaran@bridge.no eller are.utvik@bridge.no

Funksjonene for medlemsoppdatering på http://klubb.bridge.no kommer på plass i løpet av neste uke. Det samme gjelder medlemsdata. Det som ligger der nå er nesten ett år gamle data.

Klubbdata er ikke oppdatert. Den enkelte klubb må logge inn og registrere klubbleder, kasserer og andre kontaktpersoner for klubben. Det er et bevisst valg at disse dataene ikke importeres fra den galme databasen. Dette for å øve et press på klubbene til å ta det nye verktøyet i bruk, samt for å få luket bort feil som helt sikkert finnes.

I løpet av de neste to ukene vil ny påmeldingsmodul til turneringer være på plass. I første omgang bare for par- og singelturneringer. Lagturneringer vil komme på et senere tidspunkt - senest ved årsskiftet.

NBF Data vil gradvis forsvinne, etter hvert som innholdet erstattes av nye moduler i hjemmesideportalen http://bridge.no.