Sommerbridge

Det er nå laget ny funksjonalitet på hjemmesiden vår for sommerbridge.

Sommerbridge

Klubbene registrerer nå selv sommerbridge via Klubbadministrasjon.

Der registrerer man dato for første og siste kveld, og kan legge inn annen informasjon i et notatfelt (f.eks. at det er pause i sommerbridgen i et angitt tidsrom, eller annen informasjon man ønsker å gi).

Oversikt over sommerbridge i hele landet viser på en egen side.
Klubbene står der alfabetisk. Det er mulig å velge å se en enkelt krets i stedet for hele landet.

En del klubber er registrert av oss på kontoret på Ullevaal Stadion - for å vise hvordan dette ser ut. Klubbene som er registrert bør sjekke om registreringen er korrekt. Andre klubber som ønsker å bli med på oversikten må selv registrere sine data, eventuelt sende beskjed til NBF, og oppgi hva som skal registreres.