Søknad om MVA-kompensasjon for 2019

Vi har i dag sendt ut epost til alle krets- og klubbledere, samt alle krets- og klubbkasserer om MVA-kompensasjonen for 2019.  

Søknad om MVA-kompensasjon for 2019

Alle bes sjekkke om deres søknad har blitt korrekt registrert. Endel gjengangere mangler også, og de har fått utvidet frist frem til 7. juni for å søke. Den utvidede fristen gjelder selvfølgelig også for de som ikke har søkt før - NBF vil veldig gjerne at alle kretser og klubber søker!

Tekst fra eposten som ble sendt ut:
"Hei.


Denne eposten sendes som blindkopi til: (merk at du får eposten flere ganger om du har flere verv)
- Klubbledere
- Klubbkasserere
- Kretsledere
- Kretskassere

Vedlagt er en oversikt over mottatte søknader om MVA-kompensasjon for 2019 (som utbetales desember 2020). 
Om du finner din krets/klubb markert i gult – sjekk at søknadsbeløpet er innført korrekt.
Om du finner din krets/klubb markert i rødt – du har søkt i fjor, men vi har ikke mottatt søknad i år
Om du ikke finner din krets/klubb på listen – du har ikke søkt i fjor eller i år

Vi har utvidet fristen for å søke frem til og med førstkommende søndag – 7. juni. 
Alt som trengs er signert regnskap og signert revisjonsberetning for 2019, samt klubbens kontonummer.
Man skal ikke spesifisere MVA i regnskapet, det er estimert hvor stor andel av klubbens kostnader som er kostnader til MVA.
Søknad sendes til helge@viego.no

Les mer om søknad om MVA-kompensasjon i nyhetssaken på bridge.no:
https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/Soek-om-MVA-kompensasjon-for-2019

Og merk at i år jobbes det hardt fra frivilligheten om at det skal bli 100 % tildeling som en krisepakke mot korona – dermed kan det være desto viktigere å søke i år. (Normal tildeling har variert mellom ca 60 – 80%).

Mitt ønske er at alle kretser og klubber søker  

Med vennlig hilsen 
Allan Livgård
Generalsekretær"