Søker regionsledere Norsk Skolebridge

 Norsk Skolebridge søker regionsledere i alle fem regionene Nord, Midt, Øst, Syd og Vest.

Søker regionsledere Norsk Skolebridge

Stillingsutlysning (pdf)

Hva er regionsleder i Norsk Skolebridge?

Regionsleder får hovedansvaret for oppfølging av frivillige som driver etablerte skolebridgegrupper i sin region. Regionsleder har også hovedansvaret for å identifisere og kontakte nye miljø som kan passe til å gå i gang med skolebridge i sin region, og organisere den første opplæringen av frivillige på nye steder.

Regionsleder blir en samlende kraft for skolebridgemiljøet i regionen, og tar initiativ til å skape møteplasser og aktiviteter for både frivillige, barn og foreldre.

Regionsleder blir med i prosjektgruppen for å utvikle Norsk Skolebridge videre.

Hvorfor regionsledere?

Norsk Skolebridge er tuftet på frivillighet, og har én person ansatt i prosjektet. Etterhvert som omfanget av skolebridgen vokser og nye behov oppstår, er det behov for en person i regionen som kan være tettere på lokalmiljøene for å følge opp god drift, og være tettere på regionen for å identifisere steder som passer til å skape nye skolebridgemiljø. Oppgaven som regionsleder er for omfattende til at vi ønsker å tufte den på ren frivillighet. 

Regionsleder får også en viktig oppgave i den nasjonale prosjektgruppen, der prosjektleder og regionsledere sammen legger planer for videre utvikling.

Betingelser og honorar

Stillingen honoreres med kr. 2 500,- i måneden*.

*Den som får stillingen kan velge å ta imot et lavere honorar, f. eks. under den skattefrie grensen på 10 000,- .

Stillingsutlysning

Stillingsutlysning (pdf)

Søknadsfrist: 1. februar

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Marianne Harding / marianne.harding@bridge.no / 90789070