Søk om MVA-kompensasjon for 2020

Tiden er nå kommet for at alle kretser og klubber kan søke om MVA-kompensasjon for 2020. Søknaden består av dokumenter man allerede har laget til årsmøtet, så det er lite jobb og en hyggelig inntekt for kretsen/klubben. 

Søk om MVA-kompensasjon for 2020

Se denne nyhetssaken om utbetalingene i 2020.

Frivillige organisasjoner får kompensasjon fra det offentlige for sine utgifter til merverdiavgift. Kompensasjonen tildeles av Stortinget i nasjonalbudsjett hver år. I forbindelse med pandemien har det allerede kommet en ekstra utbetaling for de som søkte om MVA-kompensasjon i 2020 (for 2019), og det kan tenkes at det kommer ekstra utbetalinger også i 2021. NBF anbefaler derfor alle kretser og klubber om å søke!

NBF som sentralledd og kretser/klubber som underledd kan søke om støtte, men det er et krav at det sendes en samlet søknad for hele organisasjonen.

Kretser/klubber som ønsker å søke må sende følgende til NBFs regnskapskontor, Viego, innen 1. juni:
- Signert regnskap og årsberetning
- Signert revisjonsberetning
- Kontonummer og organisasjonsnummer

I tillegg må krets/klubb sjekke at man er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette er ikke det samme som å ha et organisasjonsnummer (da er man registrert i Enhetsregisteret), men dersom man mottar midler fra grasrotandelen er man registrert. Å sjekke om man er registrert kan gjøres enkelt ved et søk i Brønnøysundregisterene - under Særlige opplysninger skal det stå "registrert i Frivillighetsregisteret".

En grundigere beskrivelse av hvordan man søker finnes i dette dokumentet. 

I 2020 ble det utbetalt totalt kr 2 150 911 til hele organisasjonen. Av dette mottok NBF sentralt kr 771 199 og kr 1 379 712 tilfalt kretser og klubber. 

Merk at dere ikke skal spesifisere hvilke kostnader som har mva og hvilke som ikke har - søknadsbeløpet utregnes fra at myndighetene har anslått at en frivillig organisasjon har 35% kostnader som inkluderer mva. 

Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til NBFs regnskapskontor Viego:
Tlf: 380 20 290
Epost: post@viego.no

eller til NBFs generalsekretær.  

Selve søknaden sendes til:
helge@viego.no