Søk om MVA-kompensasjon for 2019

Alle kretser og klubber tilknyttet NBF oppfordres til å søke om MVA-kompensasjon for 2019. Det tar 5 minutter og er gode penger for klubben/kretsen.
 

Søk om MVA-kompensasjon for 2019

Se denne nyhetssaken for utbetalinger i 2019.

Frivillige organisasjoner får kompensasjon fra det offentlige for sine utgifter til merverdiavgift. Kompensasjonen tildeles av Stortinget i nasjonalbudsjett hver år. I forbindelse med koronakrisen er det stor sannsynlighet for at endel av krisepakken til frivilligheten vil tildeles gjennom mva-kompensasjonen, så i år er det ekstra viktig at alle søker!

NBF som sentralledd og kretser/klubber som underledd kan søke om støtte, men det er et krav at det sendes en samlet søknad for hele organisasjonen.

Kretser/klubber som ønsker å søke må sende følgende til NBFs regnskapskontor, Viego, innen 1. juni:
- Signert regnskap
- Signert revisjonsberetning
- Kontonummer og organisasjonsnummer

I tillegg må krets/klubb sjekke om man er registrert i Friviillighetsregisteret. Dette er ikke det samme som å ha et organisasjonsnummer (da er man registrert i Enhetsregisteret), men dersom man mottar midler fra grasrotandelen er man registrert. Å sjekke om man er registrert kan gjøres enkelt ved et søk i Brønnøysundregisterene - under Særlige opplysninger skal det stå "registrert i Frivillighetsregisteret".  

Mer nøyaktig beskrivelse/eksempler/etc finnes i dette dokumentet.

I
 2019 ble det utbetalt kr 920 585 til totalt 113 klubber og kr 305 525 til 18 kretser. Det betyr at mange kretser og klubber ikke søker om støtte, og dersom alle ville søkt hadde det medført ca 1,5 - 2 millioner ekstra til organisasjonen. Vi oppfordrer herved alle klubber og kretser om å søke!

Merk at dere ikke skal spesifisere hvilke kostnader som har mva og hvilke som ikke har - søknadsbeløpet regnes ut i fra en formel hvor det offentlige har anslått at en frivillig organisasjon har 35 % kostnader som inkluderer mva.

Eventuelle spørsmål rundt ordningen kan rettes til NBFs regnskapskontor Viego:
Tlf: 380 20 290
Epost: post@viego.no

eller NBFs generalsekretær.