Søk om MVA-kompensasjon for 2018

Alle kretser og klubber tilknyttet NBF oppfordres til å søke om MVA-kompensasjon for 2018. Det tar 5 minutter og er gode penger for klubben/kretsen.
Nytt av året er at alle som søker MÅ være tilknyttet Frivillighetsregisteret og det er gjort en liten endring på beregning av søknadsbeløpt. 

Søk om MVA-kompensasjon for 2018

Se denne nyhetssaken for utbetalinger i 2018.

Frivillige organisasjoner får kompensasjon fra det offentlige for sine utgifter til merverdiavgift. Kompensasjonen tildeles av Stortinget i nasjonalbudsjett hver år, denne vil for 2019 være ca 1,6 milliarder kroner. NBF som sentralledd og kretser/klubber som underledd kan søke om støtte, men det er et krav at det sendes en samlet søknad for hele organisasjonen.

Kretser/klubber som ønsker å søke må sende følgende til NBFs regnskapskontor, Viego, innen 1. juni:
- Signert regnskap
- Signert revisjonsberetning
- Kontonummer og organisasjonsnummer

I tillegg må krets/klubb sjekke om man er registrert i Friviillighetsregisteret. Dette er ikke det samme som å ha et organisasjonsnummer (da er man registrert i Enhetsregisteret), men dersom man mottar midler fra grasrotandelen er man registrert. Å sjekke om man er registrert kan gjøres enkelt ved et søk i Brønnøysundregisterene - under Særlige opplysninger skal det stå "registrert i Frivillighetsregisteret".  

Mer nøyaktig beskrivelse/eksempler/etc finnes i dette dokumentet.

I
 2018 ble det utbetalt kr 710 114 til totalt 105 klubber og kr 182 746 til 14 kretser. Det betyr at mange kretser og klubber ikke søker om støtte, og dersom alle ville søkt hadde det medført ca 1,5 - 2 millioner ekstra til organisasjonen. Vi oppfordrer herved alle klubber og kretser om å søke!

Merk at dere ikke skal spesifisere hvilke kostnader som har mva og hvilke som ikke har - søknadsbeløpet regnes ut i fra en formel hvor det offentlige har anslått at en frivillig organisasjon har 35 % kostnader som inkluderer mva.

Eventuelle spørsmål rundt ordningen kan rettes til NBFs regnskapskontor Viego:
Tlf: 380 20 290
Epost: post@viego.no

eller NBFs generalsekretær.