Søk krisepakke 4 - tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktivitet

Søknadsfristen for krisepakke 4 for frivilligheten er 15. november, slik at kretser og klubber som ønsker å søke må gjøre det i løpet av uken. 

Søk krisepakke 4 - tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktivitet

I all hovedsak er innretningen på krisepakken relativt lik de foregående, men det er gjort enkelte justeringer. 
Vi vil i denne saken kort redegjøre for innholdet i krisepakken, men viser til Lotteritilsynets hjemmesider for komplette retningslinjer.  

Hvem kan søke?

 •  Kretser og klubber som er medlem av NBF og registrert i Frivillighetsregisteret

For hvilken tidsperiode gjelder ordningen?

 • Ordningen gjelder for tidsperioden 1. januar til 31. oktober 2021. Regjeringen har annonsert at ordningen blir forlenget ut året. 
 • Merk allikevel at 25. september ble landet gjenåpnet. Det betyr at etter den tid var det åpent for normale bridgearrangement, og at det kun i spesielle tilfeller kan søke om støtte til arrangement etter den dato. For mer spesifikasjon viser vi igjen til Lotteritilsynets hjemmesider.

Hva kan det søkes om tilskudd for?

 • Merkostnader dere har hatt for å tilpasse arrangement/aktivitet til restriksjoner, anbefalinger og råd knyttet til covid-19.
 • Mindreinntekter fra arrangement som er delvis gjennomført eller avlyst.
 • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet som er avlyst eller delvis gjennomført, avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd for?

 • Det kan ikke søkes om tilskudd for bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, lisensavgifter, sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver. 

Er det noen minstegrense på ordningen?

 • I motsetning til krisepakkene i 2020 er det ingen minstegrense for å kunne søke tilskudd fra denne ordningen. 

Skal vi trekke fra det vi fikk i ekstra momskompensasjon for 2020?

 • Nei, det skal ikke trekkes fra søknadsbeløpet ved innleggelse. Lotteritilsynet vil automatisk trekke fra dette ved behandling av søknaden. Det gjøres altså fradrag for tilskudd man mottok for momskompensasjonen for 2020, utbetalt i 2021.

Hvor kan vi søke på ordningen?

 • Lotteritilsynet har utarbeidet eget elektronisk søknadsskjema. Før man kommer til selve søknadsskjemaet må man besvare 6 spørsmål.

Hvor mye dekker tilskuddet?

 • For avlyste arrangement; 50% av søknadsbeløpet
 • Gjennomførte eller delvis gjennomførte arrangement; 70% av søknadsbeløpet.

Hvor kan vi finne mer info om ordningen?

 • Lotteritilsynet har en egen FAQ-side med utfyllende info. Bruk denne aktivt om dere lurer på noe.

Husk søknadsfrist 15. november og lykke til med søknaden!