Resultat av spørreundersøkelse til klubben

I mai ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemsklubber i NBF om pandemiens innvirkning på klubben. 

Resultat av spørreundersøkelse til klubben

Totalt svarte 120 klubber på undersøkelsen. Den gjennomgående trenden er at klubbene vil merke, økonomisk og på andre måter, at de har måtte stenge ned. Heldigvis er det kun noen fåtalls klubber som får alvorlige problemer, og kun 2 har svart at de ikke ser for seg å starte opp igjen.
Basert på svarene i undersøkelsen har styret i NBF foreløpig ikke valgt å gjøre noen spesielle grep, men følger situasjonen nøye fremover. 

NBF håper også at den reviderte krisepakken for idrett, kultur og frivillighet kan inkludere flere av våre klubber, særlig med tanke på at tidsperspektivet blir forlenget. 

Mye av spørreundersøkelsen var fritekstsvar, og disse deles ikke offentlig. Men ta gjerne en titt på den grafiske oppsummeringen av undersøkelsen.