Representere Norge i EM

Norsk Bridgeforbund inviterer til kvalifisering for hvem som skal representere Norge i sommerens EM nasjonslag 2022 for klassene veteran og mix. EM skal etter planene gå på Madeira i siste del av juni, men verken tidspunkt eller sted er bekreftet av EBL enda.

Representere Norge i EM

Det blir en todelt kvalifisering avhengig av antall påmeldte lag både i veteran og mix. Det benyttes de samme spillehelger for begge klasser.

Innledende runde (med tre eller flere påmeldte lag) spilles online på RealBridge fredag (start kl. 18:00) – søndag 3.- 5. desember 2021.
Finale/stikkamp spilles lørdag – søndag 19.-20. februar 2022 «live» over bordet. Spillested vil bli bestemt når lagene er klare.

Ingen spillere kan delta i mer enn en klasse. Spillere i veteranklassen må være født i 1959 eller tidligere. Spillere som er tatt ut til lagene i klassene åpen og damer til EM nasjonslag kan ikke delta i kvalifisering.
Spilleravgift for deltakelse i kvalifiseringen er 1.000,- kr per spiller. U26 spillere (f. 1997 eller senere) i kvalifiseringen i mix-klassen betaler 300,- kr per spiller.

Påmelding gjøres i NBFs påmeldingsmodul innen tirsdag 30. november.

Retningslinjer kvalifisering EM nasjonslag veteran og mix.
Detaljert reglement for kvalifiseringen vil bli sendt de deltakende lagene før innledende runde spilles.