Registrering av juniormedlemmer

For å kunne komme i betraktning for offentlige støtteordninger er det særdeles viktig at alle juniormedlemmer i NBF betaler sin kontingent frivillig og at vi har dokumentasjon på dette.  

Registrering av juniormedlemmer

Før jul fikk alle klubber som har juniormedlemmer tilsendt to skjema:

  • Ett hvor juniormedlemmer som har betalt kontingent kontant signerer på at de har betalt og meldt seg inn frivillig (for de under 15 år kan foresatte signere)
  • Der hvor det er betalt via bank ønsker vi en kopi av bankutskriften med innbetalingene markert. 
  • Ett årsrapportskjema som styret må fylle ut - OBS: Datoen for signatur må her være i 2020.

Vi har bedt om disse skjemaene tilbake - men foreløpig kun mottatt dette av et fåtalls klubber. Det betyr at vi ikke i årene fremover kan søke om offentlig midler til barne- og ungdomsarbeid i NBF. 
Vi har full forståelse for at dette er litt arbeid, men siden det kan være snakk om store summer for å drive arbeid mot de yngste, så håper vi alle kan ta tak i dette. Stig Dybdahl, vara til styret i NBF vil også kontakte alle klubber det gjelder per telefon for å svare på spørsmål rundt dette. Stig kan også kontaktes ved spørsmål på telefon: 90 94 96 01. 

Tilsvarende må også gjøres for 2020. For de som betaler kontingent kontant, så kan man bruke skjemaet under for å få signatur:

Skjema Excel

Skjema PDF 

Mer om hvorfor dette arbeidet er så viktig kan leses i nyhetssak fra før jul.

På vegne av alle juniorbridgespillere i Norge takker vi på forhånd for hjelpen!