Referat fra NBF styremøte 3/19

Referat fra styremøte i NBF er nå publisert på nett - les referatet

Referat fra NBF styremøte 3/19

NBFs neste styremøte avholdes 7. - 8. desember 2019 i Oslo. 

Administrasjonen beklager at det ikke har vært tid til å legge ut referatet med saksdokumenter denne gangen, men disse kan forespørres til bridge@bridge.no dersom man ønsker dette tilsendt.