Påminnelse - Søk om MVA-kompensasjon for 2021

Tiden er nå kommet for at alle kretser og klubber kan søke om MVA-kompensasjon for 2021. Søknaden består av dokumenter man allerede har laget til årsmøtet, så det er lite jobb og en hyggelig inntekt for kretsen/klubben. 

Påminnelse - Søk om MVA-kompensasjon for 2021

Se denne nyhetssaken om utbetalingene i 2021.

Frivillige organisasjoner får kompensasjon fra det offentlige for sine utgifter til merverdiavgift. Kompensasjonen tildeles av Stortinget i nasjonalbudsjett hver år. 

NBF som sentralledd og kretser/klubber som underledd kan søke om støtte, men det er et krav at det sendes en samlet søknad for hele organisasjonen.

Kretser/klubber som ønsker å søke må sende følgende til NBFs regnskapskontor, Viego, innen 1. juni:
- Signert regnskap og årsberetning
- Signert revisjonsberetning
- Kontonummer og organisasjonsnummer

I tillegg må krets/klubb sjekke at man er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette er ikke det samme som å ha et organisasjonsnummer (da er man registrert i Enhetsregisteret), men dersom man mottar midler fra grasrotandelen er man registrert. Å sjekke om man er registrert kan gjøres enkelt ved et søk i Brønnøysundregisterene - under Særlige opplysninger skal det stå "registrert i Frivillighetsregisteret".

En grundigere beskrivelse av hvordan man søker finnes i dette dokumentet. 

I 2021 ble det utbetalt totalt kr 1 615 037 til hele organisasjonen. Av dette mottok NBF sentralt kr 632 562 og kr 982 475 tilfalt kretser og klubber. 

Merk at dere ikke skal spesifisere hvilke kostnader som har mva og hvilke som ikke har - søknadsbeløpet utregnes fra at myndighetene har anslått at en frivillig organisasjon har 35% kostnader som inkluderer mva. 

Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til NBFs regnskapskontor Viego:
Tlf: 380 20 290
Epost: post@viego.no

eller til NBFs generalsekretær.  

Selve søknaden sendes til:
helge@viego.no