Oppgave som internasjonal observatør

Norsk Bridgeforbund (NBF) søker etter personer som kan ta på seg oppgaven som internasjonal observatør i tilknytning til internasjonale lagturneringer online. I første omgang dreier det seg om observatører til kvalifisering for sone Europa til VM nasjonslag online på RealBridge i siste hele uke i august.

Oppgave som internasjonal observatør

Begivenhet: EM nasjonslag 2021 (egentlig 2020) er avlyst. Likevel, det vil være behov for en kvalifisering for sone Europa til VM nasjonslag som er planlagt flyttet til februar/mars 2022 (skulle egentlig ha gått august/september 2021). Kvalifiseringen til VM nasjonslag arrangeres online på RealBridge plattformen 23. – 28. august. Det arrangeres kvalifisering for klassene åpen, damer, veteran og mix.

Organisering: Alle deltakende spillere fra en nasjon samles og spiller under observasjon av nøytral(e) observatør(er). De fire norske lagene samles på Hotell Klubben i Tønsberg. Planen er at alle fire lagene spiller i et stort møtelokale med de 16 spillerne plassert med ansiktet mot vinduet/veggen slik at skjermen vises ut mot rommet.

Observatører: Ved hvert nasjonale arrangement skal det være nøytral(e) observatør(er) oppnevnt av EBL. I øyeblikket har vi ikke fått noen angivelse av antall observatører som kreves, når fire lag spiller i samme rom. Det virker som om EBL har lagt opp til et system der det er forventet at en nasjon vil ha behov for en/to observatør(er). Imidlertid ved spilling i flere rom så vil det kunne kreves flere nøytrale observatører.

Norske observatører: Norge pålegges å stille med det samme antall observatører som vi selv har behov for ved vårt nasjonale arrangement (og oppfordres til å melde inn flere hvis vi har). EBL oppnevner observatør(er) til deltakernasjonene. Norske observatører kan ikke bli oppnevnt for de norske lagenes kvalifisering og vil bli påkrevd å reise til et annet land. Så litt om kostnadsdekning og honorar!

Kostnader for observatør 1 og 2 fordeles slik:

  • EBL dekker reise og honorar med 100,- € per dag
  • NBO dekker overnatting (enkeltrom på hotell alternativt privat) med full pensjon

Kostnader for observatør 3 og 4 dekkes slik:

  • NBO dekker reise, overnatting (enkeltrom på hotell alternativt privat) med full pensjon og honorar med 100,- € per dag

Rolle: Observatørens rolle er å sørge for at spillingen foregår iht. «Supplementary Conditions of Contest». Nærmere bestemt følge opp at spilleområdet er satt opp iht. plan godkjent av EBL og sørge for at bestemmelsene i 4.3 (samt noen punkter i 4.4) overholdes.
Det vil være nærliggende å sammenligne oppgaven som observatør med oppgaven som eksamensvakt.

Interessert?: NBF søker etter personer som kan ta på seg oppdrag som internasjonal observatør i forbindelse med de nasjonale arrangementene ved kvalifiseringen til VM nasjonslag 23. – 28. august 2021. En oppnevnt observatør må påregne å ankomme spillestedet dagen før og hjemreise dagen etter det er slutt. EBL oppnevner nasjon/sted for oppdragene.

Send en melding dersom du er interessert – gjerne litt om hvorfor – til bridge@bridge.no innen 25. juli 2021.
Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Sten Bjertnes, mobil 93 22 94 70 eller send en e-post til sten.bjertnes@bridge.no. Jeg har ferie i uke 28 og 29 og er tilbake på jobb mandag 26. juli. Jeg leser e-post i perioden og kommer tilbake til deg med svar så snart som mulig.