Nyhetsbrev nr. 3 fra Styret i NBF

Det arbeides med stort engasjement på flere områder i forbundet. Stikkord er særlig IT-satsingen, nye ordninger for medlemskap og avgifter, bridge i skolen og andre rekrutteringsaktiviteter, landslagene, bbo Nordic, internasjonale arrangement til Norge etc.

Her kan du lese mer om det som rører seg i NBF - forfattet av presidenten, Jan Aasen.

Nyhetsbrev nr. 3 fra Styret i NBF