Ny krisepakke for frivillige lag og organsiasjonar er klar.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har publisert en ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner

Ny krisepakke for frivillige lag og organsiasjonar er klar.

Sjekk om du kan søke - både kretser og klubber kan søke.

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.

Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.

Søknadsfristen er 15. september.

Det kan søkes om:  

  • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
    Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen. 

  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).
    Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.

  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler). 
     
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.