Norsk Bridgefestival 2021

Styret i Norsk Bridgeforbund besluttet i styremøte 3-21 å avholde Norsk Bridgefestival 2021 på Scandic Lillehammer Hotel mellom 31. juli og 7. august. 

Norsk Bridgefestival 2021

Dette er i henhold til tidligere planer, men avgjørelsen kunne ikke treffes tidligere på grunn av Covid-19- pandemien.

Styret i NBF er både forpliktet til og opptatt av å følge både regler og råd gjeldende for Covid-19-pandemien og norske myndigheters gjenåpningsplan. Det medfører enkelte endringer i forhold til en normal festival og tidligere planer.

Det er viktig for styret å påpeke at gjenåpningsplanen til myndighetene foreløpig er lite konkret og at det er varslet at de ulike punktene kan endres på senere tidspunkt. Det er særdeles vanskelig å planlegge en festival under de rådende forutsetninger. Styret vil på senere tidspunkt vurdere om man kan åpne opp noe mer enn det som nå skisseres, dersom forutsetningene ligger til rette for det.

Pressemelding om festivalen

Med begrenset antall plasser i årets festival vil det ved overtegning benyttes loddtrekning. Det åpnes derfor opp for påmelding fredag 18. juni og holdes åpent frem til torsdag 24. juni. Fredag 25. juni trekkes deltakere. 
Det er også garantiplasser i NM mix par og Patton - les mer om dette i pressemeldingen eller på festivalens hjemmesider. 

Nytt av året er også storsatsingen på Bridge for Alle - dette er et tilbud til de som vil spille bridge, møte nye og gamle bekjente, oppleve den gode festivalstemningen og kanskje ikke bryr seg så mye om norgesmestertittelen.

Vi anbefaler generelt alle som er interessert i å delta på festivalen om å nøye lese gjennom festivalens hjemmesider. Der står all relevant info. 
Merk også at hotellrommene i avtalen kun er tilgjengelig frem til 1. juli. 

Festivalen hjemmeside