Nordic Online på RealBridge

 Lørdag og søndag spilles Nordisk online nasjonslag i seks forskjellige grupper – fire «voksengrupper» og to ungdomsgrupper – på RealBridge. Norge stiller med i alt 10 lag da ikke alle nordiske nasjonene kan stille med lag i alle klasser – Finland 5/6, Island 4/6 og Færøyene 3/6. Oppdaterte resultater fra alle klasser i Nordic online nasjonslag finner du her.

Nordic Online på RealBridge

 I tillegg til Norge så stiller også Danmark og Sverige lag i alle klassene => åpen, damer, veteran, mix, U26 åpen (Danmark og Norge stiller U26 jentelag som erstatning for lag fra Færøyene og Island) og U16 (Danmark stiller U21 lag - og Norge stiller ekstra U16 lag samt et U21 lag som erstatning for lag fra Finland, Færøyene og Island). Alle gruppene består av seks lag.
Nordisk online nasjonslag spilles som dobbel serie med fem kamper hver dag. Kampstart er kl. 10:00 med forventet avslutning kl. 19:05 både lørdag og søndag. Kampene spilles over 12 spill uten bytte. Noen lenker:

De norske lagene:
Åpen

 • Geir Helgemo – Tor Helness
 • Allan Livgård – Terje Aa
 • Christian Bakke – Tor Eivind Grude
 • Tolle Stabell, npc

Damer

 • Lise Blågestad – Gunn Helness
 • Ann Karin Fuglestad – Marianne Harding
 • Liv Marit Grude – Bodil N. Øigarden
 • Torild Heskje – Gunn Tove Vist
 • Anne-Lill Hellemann, npc

Veteran

 • Lars Eide – Odd Frydenberg
 • Arve Farstad – Jan Mikkelsen
 • Sverre Johnsen pc – Aasmund Stokkeland

Mix

 • Kristian B. Ellingsen pc – Astrid Steen Lybæk
 • Marian Grude – Tor Eivind Grude (delvis opptatt i åpen klasse)
 • Marian Grude – Lars Arthur Johansen
 • Fredrik Helness – Gunn Helness (paret spiller bare søndag)

Mix Norge 2

 • Kåre Bogø – Ranja Sivertsvik
 • Egil Homme – Marianne Homme
 • Jo-Arne Ovesen – Siv Thoresen
 • Jon-Egil Furunes, npc

U26

 • Christian Bakke (delvis opptatt i åpen klasse) – Marcus Scheie
 • Joakim Sæther – Marcus Scheie (lørdag)
 • Marius Austad – Marcus Scheie (søndag)
 • Marius Austad – Sofie G. Sjødal (lørdag)
 • Thea H. Hauge – Sofie G. Sjødal (søndag)
 • Lars Eide, npc

U21

 • Christian Fredrik Johnsen – Magnus Sætre
 • Are Borgar Landsvik – Thomas Tøsse
 • Arne O. Devik, spiller rundt med de to andre parene
 • Lars Eide, npc

U26 jenter

 • Kaja Brekke
 • Katarina Ekren
 • Thea Lucia Indrebø
 • Agnethe Hansen Kjensli
 • Erleta Plana
 • Mia Statle
 • Ida Øberg
 • Sven-Olai Høyland, npc

U16

 • Anders Brogeland – Nicolai Heiberg-Evenstad
 • Sigrunn Faag – Maren Idland Sægrov
 • Jørgen Lindaas Nordby – Elias Veines Jensen
 • Kristian B. Ellingsen npc

U16 Norge 2

 • Kristian Dalemark Austad
 • Johan Bjørkan
 • Jonas Brekke
 • Kristine Bjørbekk Kjellin
 • Hågen Andre Mathisen
 • Markus Hansen Moe
 • Einar Osen
 • Kristian B. Ellingsen, npc