Nominer Årets bridgeildsjel 2021

Tiden er kommet for atter engang å nominere personer som har gjort en ekstraordinær innsats for bridgen til NBFs kanskje viktigste pris; Årets Bridgeildsjel!

Nominer Årets bridgeildsjel 2021

Nominasjonsperioden er nå over og juryen vil i løpet av kort tid plukke ut finalister. Disse vil det så være mulig å stemme over - følg med for oppdateringer i løpet av uken. 


Norsk Bridgeforbund og samfunnet generelt har det siste halvannet året stått overfor utfordringer vi aldri trodde vi skulle møte. For bridgen har dette vist seg som stengte klubber, avlyste arrangement og ikke minst bortfall av de viktige møteplassene mellom mennesker. Samtidig har vi tilpasset oss, lært oss nye måter å møtes på, og ikke minst nye måter å spille bridge på. Med årets ildsjelpris vil vi gjerne trekke frem de som har gjort en ekstraordinær innsats for at vi andre kan møtes i denne vanskelige perioden!

Kriterier for å vurderes som Årets bridgeildsjel – koronautgaven:

  • Vedkommende har gjort en solid innsats for bridgen under pandemien.
  • Denne personen kan være enten spiller, tillitsvalgt eller ha andre verv
  • Hun/han kan ikke være lønnet av klubben eller annet organisasjonsledd i NBF for innsatsen han/hun nomineres for
  • Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats for klubben og/eller medlemmene i klubben

Eksempler på ting vedkommende kan ha gjort: (listen er på ingen måte uttømmende)

  • Arrangert klubbkvelder på BBO og/eller Realbridge
  • Arrangert kurs og spilling for nye bridgespillere
  • Holdt orden på smittevern i klubben og sørget for at alle skulle kunne utøve hobbyen sin på en trygg måte
  • Reist på besøk til klubbmedlemmer som var ensomme under pandemien

Dersom du kjenner et medlem som passer til denne beskrivelsen i din klubb kan du nominere vedkommende som kandidat til en av bridgens gjeveste priser.

Prosessen frem mot kåringen av Årets bridgeildsjel 2021:

Nomineringsperioden pågår fram til 28. november 2021.

Nominasjonen gjøres ved å fylle ut nominasjonsskjemaet, med navn på vedkommende og fyldig presentasjon av hva han/hun har gjort for bridgen under pandemien. Skriv gjerne en fyldig tekst, for din tekst kommer til å bli brukt til å beskrive kandidaten dersom hun/han blir plukket ut som en av finalistene. NB pass på å fullføre nominasjonsskjemaet.

Juryen for Årets bridgeildsjel 2021 utnevnes av NBF.

Juryen plukker ut 3-5 finalister blant de nominerte.

Når juryen har plukket ut finalistene, kan alle medlemmer i NBF stemme på sin favoritt. Folkeavstemningen gjennomføres fra 1. til 12. desember 2021.

Det endelige resultatet avgjøres ved folkeavstemning på www.bridge.no. Kun medlemmer av NBF kan stemme, og 1 medlem = 1 stemme. Det blir derfor viktig å engasjere hele klubben i avstemmingen på sin kandidat.

Mer info og tidligere vinner finnes på våre hjemmesider.