Nettverksgruppemøte juniorbridgeklubber - referat

Noen ganger i året inviterer NBF alle klubber som har minst tre juniormedlemmer til nettverksgruppemøte. Sist møte var mandag 29. november.

Nettverksgruppemøte juniorbridgeklubber - referat