Nåleutsending

Nye mesterpoengnåler er nå sendt ut til klubbene.

Nåleutsending

Totalt 241 klubber hadde nyemestere denne gangen. Det høye antallet skyldes at det er veldig mange som skal ha den nye kløvernåla med krans (mi. 8 MP).

Dessverre var vi tomme for vanlige kløvernåler; det skulle vært bestilt etter siste utsending, men så har ikke skjedd. Drøyt 50 klubber hadde nye kløvermestere; utsending av nåler til disse klubbene er utsatt i påvente av levering av kløvernåler fra vår produsent - utsending vil ventelig skje medio mai. Vi beklager forsinkelsen!