NM for klubblag - innledende puljespill

Utvalg for Turneringsvirksomhet (UTV) har, på bakgrunn av konstruktive innspill, revurdert måten lagene rangeres i det innledende puljespillet.

Lagene tildeles seierspoeng i den enkelte kamp; 2 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort (lik IMP) og 0 poeng for tap. I tillegg brukes VP og IMP.

NM for klubblag - innledende puljespill

Vinneren av hver pulje går videre, og suppleres med det nødvendige antall toerlag for å få riktig antall lag (112/144) i tredje runde. 

Hjemme/bortekamper trekkes av NBF. Lagene kan avtale avvik, f.eks. dersom man velger å spille alle tre kampene samtidig, se opplegg for innvevde kamper (publiseres senere).

Man bør tilstrebe å avtale alle tre kamper snarest etter trekning. 

Lagene rangeres etter følgende kriterier, basert på et cup-prinsipp:

  1. Antall seierspoeng (2-1-0, likhet i IMP gir uavgjort kamp)
  2. VP innbyrdes oppgjør
  3. IMP innbyrdes oppgjør
  4. VP totalt
  5. IMP kvotient

Oversittkamp gir 18-0 VP og 60-40 imp og regnes som 32-spillskamp. 

Imp i 24-/28-spills kamper skaleres opp med faktor 1,1 og 1,05 for sammenlikningen i pkt 3 og 5. Det anbefales at man spiller like mange spill i kampene innen puljen. 

Dersom antall lag overstiger 336 må antall lag i finalen økes til 10 for at alle vinnere skal gå videre. UTV kan evt. vedta andre løsninger. 

Vi gjør oppmerksom på at unnlatelse av å spille kamper uten gyldig grunn godkjent av UTV er usportslig og kan medføre disiplinære reaksjoner. 

Rangering i finalen samt SM og andre serieturneringer er ikke påvirket av endringen.