NBFs kontor stengt

På grunn av EM i bridge og ferieavvikling vil NBFs kontor være steng i uke 26 og 27 (24. juni - 5. juli).

NBFs kontor stengt

Hvis det er noe som haster så mye at det ikke kan vente til uke 28, kan man ta kontakt med Harald Berre Skjæran på telefon 95 28 11 67.