NBFs hedertegn tildelt Asbjørn Davidsen og Sven-Olai Høyland

På Bridgetinget 2018 under lørdagens sesjon tildelte bridgetinget NBFs hederstegn til Asbjørn Davidsen og Sven-Olai Høyland. 

NBFs hedertegn tildelt Asbjørn Davidsen og Sven-Olai Høyland

I statuttene for NBFs hedertegn heter det:
"Forslag fra: Klubber via kretsen, kretser av NBF, eller av NBFs styre

Innstilles av: NBFs styre
Besluttes av: Bridgetinget
Tildeles når: Bridgetinget

Kriterier: Medlemmet må ha nedlagt en bemerkelsesverdig administrativ innsats for NBF. Hederstegnet kan også tildeles medlemmer som har utmerket seg ut over det spesielle innen kretsen, samt fremragende internasjonale spillere og kapteiner/lagledere."


President Kari-Anne Opsal presenterte styrets forslag til hederstegn, og det ble vedtatt ved stor akklamasjon. Denne fortsatte helt til kandidatene som var sendt på gangen kom tilbake, så det er ingen tvil om at det var to populære tildelinger. 

F.v. visepresident Astrid Steen Lybæk, Asbjørn Davidsen, Sven-Olai Høyland og president Kari-Anne Opsal.