NBFs arrangementer fremover (oppdatert)

(OPPDATERT 3. juni) 
Vi har oppdatert informasjonen om NBFs arrangement under. Merk at endringer kan skje på kort varsel dersom krav og råd fra myndighetene tilsier det.
 

NBFs arrangementer fremover (oppdatert)
  • NM for klubblag: 5. runde har fått frist 16. august og 6. runde 20. september - finalen planlegges arrangert medio oktober.
  • Bridge for Alle på Storefjell: Avlyst.
  • Skolemesterskapet: Avlyst - erstattet av et online mesterskap.
  • NM-par kvalifisering: Frist for kvalifisering flyttet til 30. august. 
  • Marit Sveaas IBT: Avlyst
  • Bridgefestivalen: Avgjørelse tas rundt 1. juni – foreløpig planlegger vi for at turneringen skal gå som normalt.
  • Bridgetinget: Utsatt - planlegges arrangert som nettmøte i september.