NBFs Fortjenstmerke tildelt Vidar Ungersnæss

Norsk Bridgeforbund gratulerer Vidar Ungersnæss fra Dombås BK med tildeling av NBFs Fortjenstmerke!  

NBFs Fortjenstmerke tildelt Vidar Ungersnæss

Tildelingen av merket ble gjort av kretsleder i NBF Hedmark og Oppland, Johnny Holmbakken, i forbindelse med Dombås bridgeweekend 12. september.

Bakgrunnen for tildeling av merket er:
"Vidar begynte i Lesja Bridgeklubb i  1996. Ble formann allerede i 1998 og var det sammenhengende i 10 år. Medlemstallet var dalende, og det ble prøvd med kurs, delvis private i Vidars regi. Men det var vanskelig å få med folk. Lesja gikk derfor sammen med Dombås fra 2008. Vidar kom fort inn i styret til Dombås BK, og har vært leder flere ganger. Her har han også vært med å holde bridgekurs, her også delvis i privat regi.

Han tok første turneringslederkurs i 1998 (den yngste den gang), og er vår faste turneringsleder. Han følger godt med og har vært på flere oppdateringskurs. Vidar har vært primus motor flere ganger i turneringssammenheng. Han fikk startet pokalturnering i 1998. (Lesja, Dombås og Folldal) Denne pågikk fram t.o.m. 2007.

I 2018 tok Vidar initiativet til en «fadderturnering» der såkalla «garva» spillere fortrinnsvis skal få med seg makkere med maks 20 – 30 MP. Vi mener en slik turnering kan være en inspirator til «ferske» spillere slik at de fortsetter i klubbsammenheng. Fadderturneringa går over ei helg, med singelturnering fredag kveld, parturnering lørdag og lagturnering søndag. I år blir det 3. året, og det blir samtidig med at vi har 75-årsjubileum i klubben. Det skjer i helga 20 – 22. mars 2020.

Sammen med Finn Sandum arrangerer Vidar nå fjellturnering på Spiterstulen for 2. år i år. En privat turnering og en av flere inspirasjonskilder for bridgespillere. Sammen med Erik Granly (Otta) har Vidar også fått til en egen pulje av 4. divisjon med spillested Otta, noe som førte til økt deltagelse, særlig fra nord i Gudbrandsdalen. Vi håper derfor at dette kan fortsette.

Av helsemessige grunner har ikke Vidar hatt mulighet til å være aktiv i yrkeslivet. I stedet har han brukt mye av tiden sin til beste for bridgen. Vidar er en bauta, ildsjel og inspirator i Dombås BK. Han er som nevnt fast turneringsleder (og materialforvalter). Han har brukt utallige timer til planlegging og tilrettelegging av turneringer. Han tar seg alltid av mye av det praktiske arbeidet på klubbkveldene.  Han har også blitt forespurt om å bli med i kretsstyret, men har takket nei av helsemessige grunner. Men han er en fast deltager for klubben på kretsårsmøtene."

Styret i NBF gratulerer så mye med tildelingen!