NBFs Fortjenstmerke til Arne Kristian Winge

Før lagspillingen under årets Femundfestival  ble Arne Kristian Winge, Engerdal BK - tildelt NBFs Fortjenstmerke. Det var leder av NBF Østerdal, Arne Georg Aunøien – som sto for den populære overrekkelsen og Winge fikk velfortjent stående applaus fra hele salen.

Her kan du også lese tidelingsbrevet fra Styret i NBF.

NBFs Fortjenstmerke til Arne Kristian Winge