NBF søker Trygg!-rådgivere

I alle organisasjoner skjer det i blant hendelser man ikke skulle ønske oppsto. Felles for mange av disse er at de kunne vært forhindret med god forebygging og at de involverte trenger trygg og god rådgivning for hvordan man skal håndtere situasjonen videre. Her ønsker NBF å bli bedre og mer forberedt enn vi er i dag, og vi søker derfor etter Trygg!-rådgivere. 

NBF søker Trygg!-rådgivere

Å være Trygg!-rådgiver i NBF innehærer følgende:

  • Kurs og opplæring i hvordan man skal håndtere rollen - kursing vil foregå gjennom LNUs Trygg!-ambassadør program
  • NBF dekker alle kostnader i forbindelse med kurs og opplæring
  • Årlig godtgjørelse på kr 10 000 for arbeidet (skattefri grense for arbeid i frivillige organisasjner er kr 10 000, men fordrer at man ikke har andre betalte engasjement i NBF)
  • Vi håper at våre Trygg!-rådgivere ønsker å bidra over flere år.
  • Du må være tilgjengelig for personer i vår organisasjon som opplever uønskede hendelser - vi antar at mesterparten av dette vil foregå per telefon/epost. 

Vi søker i utgangspunktet to personer som mener de har de personlige egenskapene som kreves for en slik rolle; varm, engasjert, til å stole på, forstår behovet for full taushetsplikt, ønsker å hjelpe. Erfaring fra lignende rolle tidligere vil være en fordel, men ikke et krav. 
Da denne type rolle ikke er defininert i organisasjonen fra før av, så vil de vi tilsetter få en avgjørende rolle i hvordan systemet bygges opp i NBF. Det kan feks innebære at vi kjøper tjenester som varslingsplattform, ekstern rådgivning etc, men vi ønsker å ta utgangspunkt i LNUs Trygg!-ambassadør plattform. NBF søker derfor i disse dager observatør-medlemskap i LNU. 

Trygg!-rådgivere i NBF vil være med på å definere behovet og omfanget av forebygging i organisasjonen, men det vil i all hovedsak være NBFs administrasjon som utfører arbeidet. Deler av NBFs administrasjon vil derfor også delta på kurs. Oppdatering fra LNU er at kursdager for 2024 ennå ikke er klare. 

Aktuelle kandidater kan sende en epost til NBFs generalsekretær Allan Livgård; allan.livgard@bridge.no eller rekrutteringskonsulent Gunn Tove Vist; gunn.tove.vist@bridge.no med en kortfattet beskrivelse av hvorfor du ønsker rollen og hvorfor du passer til den.
Eventuelle spørsmål kan rettes til samme sted.