Minneord over Rolf Johan Olsen

En institusjon og markant skikkelse i Norsk Bridgeforbund har gått bort.
 
Rolf Johan Olsen døde på sykehjem 27.07.20 etter et kort sykeleie 85 år gammel.
Minneord over Rolf Johan Olsen
Rolf var medlem av styret i Norsk Bridgeforbund 1978 til 1980, og han ble ansatt som generalsekretær i 1980. Han markerte seg tidlig som en tydelig og bestemt generalsekretær, og fikk raskt god oversikt og kontroll over økonomien. Ikke alle medlemmene likte hans direkte stil, men restanser på kontingentinnbetalinger eksisterte ikke. 
 
Økonomien ble styrt med en fast hånd som gjorde at NBFs økonomi gjennom 80- og 90-årene var solid. Rolf var også foregangsmannen for å kjøpe lokaler i Drammensveien 70C, og var sterkt involvert i mange prosesser, bl.a. utvidelse av seriemesterskapet med 3. divisjon og senere 4. divisjon, 50 og 60 års jubileet i 1982 og 1992, innføring av medlemsnummer og etablering av medlemsbladet. Opplæring av turneringsledere, kretslederkonferanser og regelmessige møter med kretsene var Rolfs fortjeneste, samt bridgeopplæringen på TV i 1987. Han var sekretær i Nordisk Bridge Union i mange år og i egenskap av dette involvert i de nordiske mesterskapene og Rottneros Cup.
 
Rolf fungerte som generalsekretær under 8 forskjellige presidenter til han gikk av med pensjon i 1996, og han ble utnevnt til æresmedlem 12. juni 2000, som den 6. æresmedlemmet siden Norsk Bridgeforbunds etablering 1932.
 
På det personlige plan var Rolf Johan, populært kalt «Joffen», Skigutt og kombinerte klubbkvelder i Ski bridgeklubb med et besøk hos sin gamle far. I stedet for en bankkarriere tok han på seg den store oppgaven med å bygge opp Norsk Bridgeforbund. Samtidig var han aktiv bridgespiller på toppnivå. I 1980 vant han Moss bridgeklubbs jubileumsturnering i et sterkt spillerfelt, og han fikk også premien for beste spilleføring. «Joffen» var en meget analytisk og metodisk spiller. Han spilte 5 sesonger på laget til Ski Bridgeklubb i seriemesterskapets 1. divisjon og kvalifiserte seg til flere NM-finaler for lag og par.
 
Som i sitt arbeid for bridgen ved forbundskontoret, var «Joffen» en streng og rettskaffen makker. Han krevde at hans medspiller gjorde sitt beste. Det kunne komme en streng reprimande fra ham når makker «egget». Det var mest for å skjerpe makkers konsentrasjonen, og han la alltid til følgende replikk; «Vel, verden går videre» - og freden senket seg i makkerskapet. Denne gentlemanholdning og etterlevelse av bridgens etikette var hans varemerke. Hans holdninger kan med fordel være et eksempel til etterfølgelse for oss bridgespillere.  

Vi lyser fred over Rolf Johans minne.
 
Nekrologen er ført i pennen av Olav Hjerkinn og Per Bryde Sundseth på vegne av Norsk Bridgeforbund v/president Kari-Anne Opsal.
(Artikkelbilde (2016) viser "Joffen" med fatet han fikk av NBF i forbindelse med utnevnelse til æresmedlem - foto: Per B. Sundseth)