Minneord over Bjørn Svela

NBF har mottatt den triste beskjeden om at Bjørn Svela har gått bort. Bjørn døde 25. september, 64 år gammel, og begraves i dag, 4. oktober. 

Minneord over Bjørn Svela

Bjørn var en institusjon i Rogalands-bridgen og Klepp BK. Han la kort for kretsen, var turneringsleder i mange, om ikke nesten alle kretsturneringer og gjorde alle mulige oppgaver for klubben. At Bjørn er borte vil bli et stort tap for bridge-sporten i Rogaland, for Klepp BK og for Norsk Bridgeforbund. På nasjonal basis stilte Bjørn alltid på den årlige bridgefestivalen, også som frivillig festivalvert for å bidra til å ta imot spillere og gi deltakerne den beste opplevelsen.

Bjørn var ikke selv så opptatt av å vinne norgesmesterskap eller premier, han var på festival for å hygge seg og spille bridge med gamle og nye bekjente.

Tanja Cecilie Gilje har skrevet følgende om Bjørn i Rogaland bridgekrets Facebookside:
"Sjeldent i livet møter man slike mennesker som Bjørn. Raus, rettferdig, ivaretakende, varm, vittig, inkluderende. Adjektivene er mange, men ord blir fattige. Bjørn hadde en egen evne til å se folk, og la de føle seg sett. Å spille i stor klubb mot gode bridgespillere ble litt mindre skummelt fordi Bjørn var der" Denne beskrivelsen av Bjørn er nok også en av hovedårsakene til at han i 2013 ble kåret til Årets Bridge-ildsjel i Norge.

Begrunnelsen i nominasjonen og fra juryen for at han fikk prisen var hans langvarige, frivillige innsats for bridgen.

Bjørn startet selv å spille bridge i 1976/77 og gikk på bridgekurs hos nå avdøde Lars Hetland. I 1999 kom han til Klepp bridgeklubb, og var tidlig med som hjelper med utregningen av resultater. Han tok i et tak der det trengtes og var alltid positiv. Bjørn hadde god kunnskap om data og dette var til stor nytte for Klepp bridgeklubb. Han var tidlig ute med resultat og spill-stensiler på nett. Og de kom umiddelbart etter at spillene var ferdige. Andre opplysningen om klubben, hva klubben ønsker å stå for, hva som skjer på bridgefronten og hvor lokale bridgehelter har gjort seg bemerket i inn- og utland fikk han og publisert slik at medlemmer kunne følge med. Han var tidlig ute med dette i forhold til mange andre klubber.

Bjørn var også formann i Rogaland bridgekrets i en periode, og fikk da opp en nettside med mye opplysninger som ble fulgt opp og ajourført. Alt dette krevde mye arbeid - og frivillig arbeid er ulønnet arbeid. Bjørn har sittet flere år i styret og var formann i Klepp bridgeklubb i perioden 2007 til og med 2012. Han har vært turneringsleder hele tiden, og var det helt til han gikk bort. Han hadde en egen evne til å skape det hyggelig rundt seg og hadde en ro som fikk selv de største kranglefanter til å tenke seg om.

Det er mange spillere som ukentlig kjører opptil 3 mil hver vei for å spille bridge på Klepp. Dette rett og slett på grunn av det gode arrangementet og miljøet. Det er gratis kaffe og gode pølser og alt sørget Bjørn for at var på plass. Bjørn var sterkt opptatt av rekrutteringen til bridgen og han minnet oss om vårt felles ansvar her. Når det kom nybegynnere til klubben ble disse presentert for klubben og alle ble bedt om å ta godt vare på dem og være til hjelp. Bjørn hadde tidligere egen makker og spilte mye selv, men han sluttet med det for å være tilgjengelig om det skulle være nybegynnere eller andre som trengte hans hjelp. Han forsto viktigheten av at nybegynnere får en trygg makker og en god opplevelse.

Medlemstallet i Klepp bridgeklubb er nesten firedoblet i perioden Bjørn Svela har vært turneringsleder og har opptil 18 bord på vanlige klubbkvelder. Hans intensjon om at alle bridgespillere uansett alder eller nivå skal en god opplevelse ved å spille i Klepp bridgeklubb er klart oppfylt. Klubben har i dag 110 medlemmer og er en av Norges største bridgeklubber. Dette skyldes i svært stor grad Bjørn Svela, som hver tirsdag har tatt ansvar for innkjøp, forberedelser i spillelokalet, og tatt imot alle på en hyggelig måte. En romslig, raus og uegennyttig person, bestemt og organisert, alltid med en lun kommentar på lur.

Bjørn var en ekte ildsjel og tomrommet etter han vil merkes lenge.

Vi lyser fred over Bjørns minne.

(Artikkelfoto: Bjørn Svela til høyre mottar prisen for Årets Bridgeildsjel 2013 av dåværende president Jan Aasen. Foto: Arild Jakobsen)