Medlemskap i NBF "gratis" ut året

Alle som melder seg inn i en klubb i NBF fra og med forrige uke og ut året slipper å betale medlemskontingent dette året. Vanligvis er "gratisperioden" fra november og ut året, men på grunn av korona har vi valgt å ha den en måned ekstra. 

Medlemskap i NBF "gratis" ut året

De klubber som har meldt inn medlemmer i løpet av året vil få faktura på disse fra NBFs regnskapskontor, Viego, i løpet av kort tid. Medlemskontingenten vil her bli fakturert sammen med eventuelle lisenser. 

Info om oppdatering av medlemsregisteret for 2021 vil komme tidlig i november. Vi gjør oppmerksom på at Bridgetinget 2020 økte medlemskontingenten i NBF fra 240 til 250,- kr per år.