Marianne Harding blir prosjektleder i Norsk Skolebridge

NBF mottok rett før jul den hyggelig beskjeden om at prosjektet Norsk Skolebridge, som i løpet av en 3-årsperiode skal gi 10 000 skoleelever en innføring i bridge, får 3 millioner kroner i støtte fra DNB Sparebankstiftelsen. I søknaden er det satt av lønnmidler til en prosjektleder, og NBF utlyste derfor denne stillingen. 

Marianne Harding blir prosjektleder i Norsk Skolebridge

Totalt mottok vi 5 søknader på stillingen. Vi har ansatt Marianne Harding som prosjektleder for Norsk Skolebridge. Marianne har en lang bakgrunn som rekrutteringskonsulent i Norsk Bridgeforbund, kjenner organisasjonen inn og ut, har startet opp Båro BK som er en mønstermodell for hvordan man skal få i gang et lokalmiljø og har utdannelse som prosjektleder.  Siden Marianne jobbet i NBF fra før av som rekrutteringskonsulent blir dette et internt bytte av rolle, og Marianne har søkt permisjon fra stillingen i NBF. 

Vi gleder oss til å se hva Marianne kan få i opplæringen av barn og unge. 10000 elever, i all hovedsak 6. klassinger, er et ambisiøst mål, og vi trenger god ledelse og ikke minst mange frivillige i organisasjonen for å klare det. Samtidig er dette en fantastisk mulighet for oss - noe vi rett og slett ikke kan mislykkes med. Og forhåpentligvis vil disse nye juniormiljøene trekke med seg foreldre og omgangskretsen til barna, slik at bridgeklubbene også merker det godt på kort sikt. 

Det at Marianne har søkt permisjon fra sin ordinære stilling i NBF, medfører at vi er dårligere bemannet på forbundskontoret en periode. Dessverre vil det kunne medføre tregere responstid. Samtidig er vi godt i gang med prosessen om å finne en vikar for Marianne, og håper vi kan presentere gode nyheter innen ganske kort tid. Inntil videre ber vi om at forespørsler innenfor rekruttering, hvor dere tidligere ville kontaktet Marianne, sendes til bridge@bridge.no. Alt vedrørende Norsk Skolebridge vil Marianne elske å høre fra dere om, særlig om dere ønsker å starte en gruppe lokalt!

Foto: Mona Wikøren/Lister24