MVA-kompensasjon for 2022

Norsk Bridgeforbund har på vegne av sentralleddet samt underledd (kretser og klubber) søkt om MVA-kompensasjon for utgifter i 2022, og organisasjonen er tildelt totalt kr 2 437 928.
Det er en oppgang på kr 723 312 i forhold til fjorårets tildeling, og viser at det heldigvis er flere kretser og klubber som søker.

MVA-kompensasjon for 2022

Alle klubber og kretser som er medlem av NBF kan søke om MVA-kompensasjon. Alt som trengs er signert regnskap, revisjonsberetning og et kontonummer vi kan overføre pengene til. NBF håper enda flere klubber og kretser søker om MVA-kompensasjon i 2024 (for regnskapsåret 2023).

Årets avkorting var på 0% i forhold til det godkjente søknadsbeløpet. NBF håper dette blir en varig ordning.
NBF trekker 1 % av tildelt beløp i administrasjonsomkostninger som går til å dekke kostnader tilknyttet revisjon og regnskapsføring av ordningen (eksterne kostnader). 

Kretser og klubber får utbetalt sin kompensasjon så fort som mulig - muligens allerede før jul.

Tildelt beløp fordelt på ledd:

  Tildelt beløp
NBF sentralt 781 687
Kretser og klubber 1 656 241

Oversikt over tildeling til kretser og klubber (PDF)