Kvalifisering veteran til EM

 EM for nasjonslag for klassene åpen, damer, veteran og mix 2020 arrangeres i Funchal Madeira, Portugal 17. – 27. juni. EM for damelag og veteranlag starter først søndag 21. juni. Begge klassene spiller imidlertid EM par klassevis forut for det. Foreløpig er det ikke kommet så mye mer informasjon om dette, men etter hvert vil det komme mer detaljert informasjon på EBL sine sider. Norsk Bridgeforbund tar ut lag i dameklassen og åpen klasse samt at vi stiller lag i veteran dersom vi har spillere som er interessert i å representere Norge i veteranklassen.
NBFs styre diskuterte i helgens styremøte opplegg/prinsipper for landslagskvalifiseringer i ulike klasser. Nedenfor er innbydelse til veteranslagskvalifisering. Senere vil det bli innbudt til kvalifisering for å representere Norge i EM nasjonslag mix. Den er bestemt til siste helg i januar (med start fredag formiddag 24. januar).

Kvalifisering veteran til EM

 NBF dekker startavgift og landslagsskjorter for et eventuelt veteranlag til EM. Alle øvrige kostnader må spillerne selv betale. Aldersgrensene i veteranklassen endres gradvis fra 60 år – til 65 år eller eldre. Til neste års EM er aldersgrensen født 31.12.1958 eller tidligere.

Kvalifisering for lag som vil spille om retten til å representere Norge i EM veteranlag 2020, arrangeres:
  • Fredag 15. – 17. november
  • Spillested NBF Oslos spillelokaler
  • Start fredag kl. 12.00 (Avhengig av antall lag - ved to påmeldte lag start lørdag kl. 12.00)
  • Avslutning søndag kl. 14.00
  • Form på kvalifiseringen: Lag bestående av fire spillere (eller inntil seks totalt).
  • Kamper/sett spilles over to bord. Spill av minst 50% av spillene i kvalifiseringen gir rett til deltakelse i EM.
  • Dersom det er to tilmeldte lag, spilles det en stikkamp.
  • Ved flere tilmeldte lag spilles det kvalifisering.
  • Format avhengig av antall lag.
Interesserte lag innen aldersgruppen (som fyller 62 år i 2020 og eldre) kan melde sin interesse til Norsk Bridgeforbund ved å sende en e-post til bridge@bridge.no innen søndag 27. oktober.
Spilleavgift for kvalifiseringen er 1.000,- kr pr. spiller. Spillerne på Norges lag – inntil 6 spillere – i EM dekker selv alle kostnader mht. reise og opphold. Overskuddet av kvalifiseringen går som et tilskudd til laget som reiser og representerer Norge i EM. NBF dekker startkontingent og utstyrer laget med spilleskjorter.
Meldingen må inneholde navn og medlemsnummer til de aktuelle spillerne.
For mer informasjon ta kontakt med
Sportssjef Jon-Egil Furunes: turbo_no@yahoo.com 
NBFs administrasjon Sten Bjertnes: sten.bjertnes@bridge.no 
Noen bestemmelser knyttet til kvalifiseringen:
Lagene er påmeldt med bestemte spillere til kvalifiseringen. Det er mulig å supplere/endre lagoppstillingen dersom det er en spiller/et par som likevel ikke har anledning til å delta i kvalifiseringen eller i EM dersom en kvalifiserer seg.
Kvalifiseringen skal være reell (intakt lag til EM). Det innebærer at det laget som kvalifiserer seg og reiser til EM skal være det samme laget. Forutsetning for å få representere Norge i EM er at minst 3 av spillerne må ha spilt kvalifiseringen.
Om vinnerne ikke oppfyller kravet om intakte lag, går retten til deltakelse til # 2 i kvalifiseringen. Samme krav stilles selvsagt for dette laget om at minst tre spillere må ha spilt i kvalifiseringen.
Spillere/par som er med på å kvalifisere laget (spilt minst 50 % av spillene) for spill i EM, har rett til å delta på laget i EM.