Kretsledermøtet 2011

Årets Kretsledermøte var innledningen til en stor samling på Gardermoen denne helgen og ble etterfulgt av NBF Organisasjonsdager.

Resymé fra Kretsledermøtet finner du her og alle dokument og presentasjoner her.

Kretsledermøtet 2011

Spesielt stor spenning knyttet det seg til forslagene om nye medlemskapsformer og kontingentsatser i NBF. Per Watz holdt en omfattende presentasjon av forslagene, (denne finner du også sammen med alle dokumenter - lenken over), og Styret skal nå sende ut forslaget til høring til alle landets kretser. Følg med – forslagene er spennende, det er mye nytenkning  som utvilsomt vil føre til mye diskusjoner fremover.