Kretsledermøte 2023 (oppdatert)

Kretsledermøtet 2023 ble avholdt i henhold til planen onsdag 13. september. 13 kretser deltok og fra styret deltok visepresident Tarjei-Eck Hansen.

Kretsledermøte 2023 (oppdatert)

I tillegg til disse deltok Olav Olstad fra Kontrollkomiteen, og Allan Livgård, Marianne Harding og Gunn Tove Vist fra administrasjonen. 

På grunn av kvaliteten på scanning er protokollen denne gangen delt i to - selve protokollen samt signaturen på siste siden.


 

Møtet avholdes på Microsoft Teams, og møtelenke sendes ut i morgen og på onsdag til alle påmeldte delegater. 

I møtet deltar med tale-, forslags- og stemmerett forbundsstyrets medlemmer, eventuelt fungerende varamedlem(mer) og alle fungerende kretsledere.
I tillegg vil leder av kontrollkomiteen, Olav Olstad, presentere kontrollkomiteens rapport.

Per mandag kl 12:00 er følgende kretser påmeldt:

  • NBF Sør-Trøndelag
  • NBF Møre og Romsdal
  • NBF Telemark
  • NBF Hordaland
  • NBF Haugaland

Vi håper flere kretser har anledning til å stille - påmelding sendes per epost til allan.livgard@bridge.no

Innkalling, dagsorden og saksdokumenter finnes på underside Kretsledermøtet 2023.

Vel møtt!