Kommentar til WBF/EBL angående situasjonen i Israel/Palestina

European Bridge League (EBL) og World Bridge Federation (WBF) har fordømt den grusomme terroristhandlingen fra Hamas mot Israel. Det har vært en ensidig fordømmelse på oppfordring fra det Israelske forbundet. 

Kommentar til WBF/EBL angående situasjonen i Israel/Palestina

NBF er en ikke politisk organisasjon, men vi har som mennesker en rett og kanskje plikt til å ytre hva vi tenker overfor våre medlemmer. På samme måte som EBL og WBF vil vi i NBF fordømme terrorhandlingen Israel ble utsatt for fra Hamas.

Vi vil samtidig utrykke vår sympati med alle som har blitt uskyldige ofre på grunn av den situasjon terrorhandlingen har medført. Det som haster aller mest nå, er å få et varig opphold i krigen i Gaza, så ikke flere blir drept og for å kunne hjelpe dem som er rammet. NBF ber om at våpenstillstanden blir varig, og ønsker at norske myndigheter legger press for å få dette til.

Den norske regjeringen har vært tydelige overfor Israel at de har rett til selvforsvar, men at det må skje i tråd med reglene i krigens folkerett, humanitærretten. Inntrykket som stadig flere har, er at det ikke gjøres nok for å forhindre tap av sivile liv, eller å sikre at sivile har vann mat og helsehjelp. Det et brudd på humanitærretten. Krigførende parter må ta aktive grep for å skille mellom stridende og sivile så langt det er mulig. Angrep på sykehus og helsepersonell, sivil infrastruktur og det å hindre tilgang til livsnødvendigheter gjennom en full blokade er i strid med krigens folkerett. Dette gjelder alle parter i konflikten.

NBF ønsker å gi sin støtte til arbeidet for en varig våpenhvile og fortsatt humanitær bistand. 

NBF har fått spørsmål fra medlemmer i organisasjonen hvordan vil stiller oss til konflikten. Vårt standpunkt er som nevnt det som skisseres ovenfor. Vi vil imidlertid støtte våre medlemmers rett til å følge sine overbevisninger og ikke disiplinært eller på annen måte straffe medlemmer som av personlige overbevisninger ikke vil ha samarbeid med krigens parter så lenge de siviles rettigheter i krigen ikke er ivaretatt.